anhtai082002 4/3/2024 1:24:09 AM

Xếp tính từ có trong đoạn thơ dưới đây vào hai nhóm:
a. Tính từ chỉ màu sắc
b. Tính từ chỉ hình dáng
Hoa cà tim tím
Hoa mướp vàng vàng
Hoa lựu chói chang
Đỏ như đốm lửa.
 
Hoa vừng nho nhỏ
Hoa đỗ xinh xinh
Hoa mận trắng tinh
Rung rinh trong gió.
(Thu Hà)